Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Maryja5Formularz Mszy św. o Matce Pocieszenia – Pani Małopłockiej opracowany na podstawie Mszału Maryjnego.

 

O MATCE BOŻEJ POCIESZENIA – I wersja

Formularz - Mszał Maryjny nr 41.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Błogosławiony Bóg, Ojciec Miłosierdzia * i Bóg wszelkiej pociechy, * który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. ( 2 Kor 1, 3-4 )

 

WPROWADZENIE

Stajemy przed Twoim Obliczem Matko Pocieszenia w naszym małopłockim Sanktuarium. Ciągle zapraszamy Cię Maryjo do naszego życia. Matko Boga i nasza, Tobie oddajemy nasze zmartwienia i smutki. Wspomagaj nas i pocieszaj, abyśmy nigdy nie stracili nadziei w naszej ziemskiej pielgrzymce do Boga. Niech Twoje, o Maryjo, wstawiennictwo pomoże nam z głęboką wiarą przyjąć słowo Boże i uczesniczyć na Najświętszej Eucharystii ku Twojej Czci. Tobie przedstawiamy wszystkie intencje parafian, pielgrzymów przybywających do naszego Sanktuarium.

Na początku Mszy Świętej w pokorze naszego serca przepraszajmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy:

Spowiadam się Bogu Wszechomogącemu……………………..

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechomogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do wiecznego zbawienia. * Amen.

 

KOLEKTA

Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, + spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą * i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą pokornie Tobie składamy, z radością oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, + i spraw, aby dla nas, zdjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w życiu doczesnym * i zapewniła nam wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

MODLITWA POWSZECHNA

Zgromadzeni przed wizerunkiem Pani Małopłockiej, naszej Matki Pocieszenia, zanieśmy do Boga przez Jej wstawiennictwo błagalną modlitwę:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby opromieniony opieką Maryi – Matki Pocieszenia, niósł ludziom radosne orędzie zbawienia. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pod płaszczem Maryi, swej Królowej, pozostawała wierna wartościom chrześcijańskim i na nich budowała swoją przyszłość….

3. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, aby nigdy w Chrystusowym Kościele nie zabrakło sług Bożego słowa i szafarzy sakramentów świętych….

4. Módlmy się za rodziny, aby zawierzały się każdego dnia Matce Zbawiciela i uczyły się od Niej miłości i zupełnego zaufania Panu Bogu……..

5. Módlmy się za zmarłych………., aby mogli wraz z Maryją w Królwstwie Bożym wielbić Pana Boga na wieki. ………………….

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych w małopłockim Sanktuarium przed naszą niebieską Matką, abyśmy potrawili z pokorą powierzyć swoją doczesność Panu Bogu. …………………….

 

Panie Jezu Chryste, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam Maryję za matkę i pocieszycielkę na drodze wiary. Za Jej wstawiennictwem wysłachaj naszego wołania i obdarz nas wiecznym pokojem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, Maryjo: * i tańcząc śpiewać będą: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. ( Ps. 87(86), 3.7 )

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni paschalnym Sakramentem, prosimy Cię, Boże, + abyśmy oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym ciele misterium śmierci, * umocnieni nadzieją nieba, każdego dnia głosili orędzie zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

 

 

O MATCE BOŻEJ POCIESZENIA – II wersja

Formularz - Mszał Maryjny nr 41.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Błogosławiony Bóg, Ojciec Miłosierdzia * i Bóg wszelkiej pociechy, * który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. ( 2 Kor 1, 3-4 )

 

WPROWADZENIE

Przychodzimy do naszego małopłockiego Sanktuarium kierowani miłością do naszej Matki Bożej Pocieszenia. Zapraszamy Ją na drogi naszej codziennej pielgrzymki wiary, której towarzyszą: radości i smutki, zwątpienie i nadzieja. Wpatrzeni w Maryję chcemy podążać przez życie Bożymi drogami. Wierzymy głęboko w orędownictwo naszej niebieskiej Matki, która wyprasza nam potrzebne łaski. Pozdrawiamy was tu obecnych jak również drogich radiosłuchaczy – Radia Nadzieja. W tej wotywnej Eucharystii przez Twoją przyczynę Maryjo zawierzany wszystkie nasze intencje:

Na początku Mszy Świętej w pokorze naszego serca przepraszajmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy:

Spowiadam się Bogu Wszechomogącemu:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechomogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do wiecznego zbawienia. * Amen.

 

KOLEKTA

Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, + spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą * i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą pokornie Tobie składamy, z radością oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, + i spraw, aby dla nas, zdjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w życiu doczesnym * i zapewniła nam wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

MODLITWA POWSZECHNA

Zgromadzeni przed cudownym obliczem Pani Małopłockiej, naszej Matki Pocieszenia, skierujmy do Boga przez Jej wstawiennictwo błagalną modlitwę:

1. Maryjo, Matko Pocieszenia, wstawiaj się za wszystkimi ochrzczonymi, aby w zgodzie budowali wspólnotę Kościoła……..
2. Maryjo, Matko Pocieszenia, wstawiaj się za biskupami, kapłanami i diakonami, aby nigdy nie utracili radości z daru powołania……………..
3. Maryjo, Matko Pocieszenia, wstawiaj się za rządzącymi naszym krajem, aby z mądrością kierowali Ojczyzną…………..
4. Maryjo, Matko Pocieszenia, wstawiaj się za wszystkimi kobietami, aby z Ciebie czerpały wzór kochającej i oddanej Matki…………….
5. Maryjo, Matko Pocieszenia, wstawiaj się za członkami wspólnot Żywego Różańca, aby przez modlitwę i zaangażowanie pogłębiali woją wiarę………………
6. Maryjo, Matko Pocieszenia, oręduj za zmarłymi, niech na wieki raduja się pełnią szczęscia wiecznego w niebie……………...
7. Maryjo, Matko Pocieszenia, wstawiaj się za nami przed Tobą zebranymi, abyśmy potrafili tak jak Ty zawierzyć nasze życie Bogu………………..

Wznosimy do Ciebie, Ojcze nasz, tę modlitwę i prosimy o Twoją łaskawą pomoc, którą nieustannie nam okazujesz, przez Tę, która jest dla nas Matką Pocieszenia. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, Maryjo: * i tańcząc śpiewać będą: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. ( Ps. 87(86), 3.7 )

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni paschalnym Sakramentem, prosimy Cię, Boże, + abyśmy oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym ciele misterium śmierci, * umocnieni nadzieją nieba, każdego dnia głosili orędzie zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

 

 

O MATCE BOŻEJ POCIESZENIA – III wersja

Formularz - Mszał Maryjny nr 41.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Kiedy więc Jezus ujrzał Matke i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto oto syn Twój. Nastepnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wział Ją do siebie.

(J19, 26-27)

 

WPROWADZENIE

Przychodzimy do naszego małopłockiego Sanktuarium kierowani miłością do naszej Matki Bożej Pocieszenia. Spoglądamy na Maryję, która jest pod Krzyżem Chrystusa. Taka jest matka Boga, zawsze wierna, zawsze obecna. Zawierzamy Pani Małopłockiej nasze codzienne krzyże. Ona najlepiej nam pomoże i pocieszy. Przecież Ona jest naszą najlepszą Matką, Mamą Mamusią. W tej wotywnej Eucharystii przez Twoją przyczynę Maryjo - Matko Pocieszenia zawierzamy wszystkie nasze intencje:

Na początku Mszy Świętej w pokorze naszego serca przepraszajmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy:

Spowiadam się Bogu Wszechomogącemu:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechomogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do wiecznego zbawienia. * Amen.

 

KOLEKTA

Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, + spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą * i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą pokornie Tobie składamy, z radością oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, + i spraw, aby dla nas, zdjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w życiu doczesnym * i zapewniła nam wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA POWSZECHNA

Zgromadzeni przed cudownym obliczem Pani Małopłockiej, naszej Matki Pocieszenia, skierujmy do Boga przez Jej wstawiennictwo błagalną modlitwę:

1. Maryjo, Pani Małopłocka, wstawiaj się za wszystkimi ochrzczonymi, aby w zgodzie budowali wspólnotęKościoła……..
2. Maryjo, Pani Małopłocka, wstawiaj się za biskupami, kapłanami i diakonami, aby nigdy nie utracili radości z daru powołania……………..
3. Maryjo, Pani Małopłocka, wstawiaj się za rządzącymi naszym krajem, aby z mądrością kierowali Polską – Ojczyzną naszą …………..
4. Maryjo, Pani Małopłocka, wstawiaj się za wszystkimi kobietami, aby z Ciebie czerpały wzór kochającej i oddanej Matki…………….
5. Maryjo, Pani Małopłocka, wstawiaj się za członkami wspólnot Żywego Różańca, aby przez modlitwę i zaangażowanie pogłębiali woją wiarę………………
6. Maryjo, Pani Małopłocka, oręduj za zmarłymi, niech na wieki raduja się pełnią szczęscia wiecznego w niebie……………...
7. Maryjo, Pani Małopłocka, wstawiaj się za nami przed Tobą zebranymi, abyśmy potrafili tak jak Ty zawierzyć nasze życie Bogu………………..

Wznosimy do Ciebie, Ojcze nasz, tę modlitwę i prosimy o Twoją łaskawą pomoc, którą nieustannie nam okazujesz, przez Tę, która jest dla nas Matką Pocieszenia. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, Maryjo: * i tańcząc śpiewać będą: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. ( Ps. 87(86), 3.7 )

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni paschalnym Sakramentem, prosimy Cię, Boże, + abyśmy oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym ciele misterium śmierci, * umocnieni nadzieją nieba, każdego dnia głosili orędzie zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

 

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup