Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

CAŁODOBOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I WIECZÓR CHWAŁY I UWIELBIENIA BOGA PRZEZ MARYJĘ MATKĘ POCIESZENIA

PROGRAM ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
15-16.10.2021r.
15.10.2021: piątek

17.00-18.00 Msza święta z kazaniem
18.00-19.00 Gloriosa Trinita
19.00-20.00: Włodki
20.00-21.00: Chludnie
21.00-22.00: Budy Żelazne
22.00-23.00: Kościół Domowy
23.00-24.00: Intronizacja NSJ

16.10.2021: sobota:

24.00-1.00: Mały Płock – Poświątne
1.00-2.00: Mały Płock – Ks. Janusza
2.00-3.00: Mały Płock – Potocznego
3.00-4.00: Mały Płock – Witosa
4.00-5.00: Mściwuje i Cwaliny Małe
5.00-6.00: Nowe Rakowo
6.00-7.00: Śmiarowo
7.00: Msza Święta
7.30: Msza Świeta
8.00-9.00: Budy Kozłówka,Wygrane
9.00-10.00: Kupnina
10.00-11.00: Drożęcin Lubiejewo
11.00-12.00: Kołaki Strumienie
12.00-13.00: Kołaki Wietrzychowo
13.00-14.00: Zalesie i Krukówka
14.00-15.00: Rogienice Wielkie
15.00-16.00: Popki i Waśki
16.00-17.00: Ślub:
17.00-18.00: Rogienice Piaseczne i Wypychy
18.00-19.00 Stare Rakowo

19.00-21.00: WIECZÓR CHWAŁY I UWIELBIENIA BOGA

JEZUS CHRYSTUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ZAPRASZA !!!

RÓŻANIEC POD GWIAZDAMI

Każde miejsce potrzebuje uświęcenia poprzez modlitwę. Im więcej modlitwy tym więcej łaski od Boga. Ta arytmetyka niebieska podpowiada, aby zawsze się modlić i nigdy nie ustawać. Akcja modlitewna RÓŻANIEC POD GWIAZDAMI przypomniała nam tylko, że modlitwa zanoszona szczerym sercem zawsze daje radość duszy i pokrzepienie potrzebującym. Bogu niechaj będą dzięki za nsze liczne zgromadzenie we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 7 października br. Plac przy kolumnie z Panią Fatimską w taki sposób został uświęcony, a Matka Najświętsza uwielbiona przez nasze rozmodolone serca.

Z racja na jesienne warunki pogodowe, ta akcja modlitewna zostanie przesunięta w następnym roku na dzień 4 września - we wspomnienie Matki Bożej Pocieszenia. Wszystko na chwałę naszej Matki Niebieskiej. Maryjo prowadź nas i rozwijaj swoje sanktuarium w Małym Płocku.

PIERWSZE SOBOTY W MAŁYM PŁOCKU A.D. 2021.

Od ustanowienia Sanktuarium w Małym Płocku tj. od 2.05.2020 niezwykle uroczyście celebrowane są Pierwsze Soboty miesiąca ku czci Niepokalanego Serca NMP. Jest to czas miesięcy letnich wyznaczonych rytmem objawień Fatimskich. Od maja do października, czyli od miesiąca Maryjnego do miesiąca Maryjnego oddajemy Bogu chwałę poprzez modlitwy wynagradzające za zniewagi Niepokalanemu Sercu NMP.

Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję.
Słowa Jezusa do s. Łucji: „Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.  Pierwsze – bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.  Drugie – przeciwko Jej Dziewictwu.  Trzecie – przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.  Czwarte – bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.  Piąte – bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.  Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić Mnie o ten mały akt wynagrodzenia.  A poza względem dla Niej chciałem poruszyć Moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić.  Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia.”

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Jezusa za pośrednictwem Maryi. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.
Cztery warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca:
Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:
1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z sakramentu pojednania wcześniej (np. w pierwszy piątek), oby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.  Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi pod adresem Najświętszej Maryi Panny, którą można wzbudzić np. w czasie przygotowywania się do tego sakramentu.
2. Przyjmować Komunię św. przez pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.
3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych.
4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji (bardzo pomocne w rozważaniu jest czasopismo „Różaniec”

W tym roku nabożeństwa już zakończone, chociaż w nieco skromniejszej oprawie będą odprawiane o godz. 17.00 w czasie zimowym. Dziekujemy Bogu za tak liczną obecność na pierwszych sobotach naszym Parafianom oraz coraz liczniej odwiedzającym nasze Sanktuarium Pielgrzymom. Powiedzmy Matce Bożej do zobaczenia na kolejnych uroczystych obchodach za pół roku, znowu od maja do października 2022 pragniemy wynagradzać Tobie NMP za grzechy nasze i całego świata.

DOŻYNKI A.D.2021.

Wrzesień w Małym Płocku wybija swoje trzy akordy. Pierwszy akord to cześć dla Matki Pocieszenia. Wrzesień w małopłockim sanktuarium jest naznaczony codzienie odmawianą Litanią do Matki Pocieszenia. Nasze snaktuarium posiada dwie wersje tejże litanii. Wszystko to z uwagi, że 4 września obchodzone jest na całym świecie liturgiczne wspomnienie Matki Pocieszenia.

Drugi akord września w naszym kościele to Uroczystość odpustowa Znalezienia Krzyża Świętego, bo taki tytuł nosi parafia od 1839 roku. Odpust ten jest zawsze przenoszony na najbliższą niedzielę obok daty 14 września, kiedy to wspomina się w liturgii Znalezie Krzyża Świętego. Wszystko to na pamiątkę historycznej wyprawy św. Heleny, matki Cesarza Konstantyna, która w 325 zorganizowała jako 78 letnia kobieta wyprawę do Jerozolimy, aby odnaleźć Chrystusowy Krzyż. Po niedługim czasie Krzyż ten ujrzał znowu światło dzienne. Na tę pamiątkę w miejscu znalezienia Krzyża Cesarz postawił w 335 roku - poswięcenie - dwie bazyliki: Krzyża Św. i Zmartwychwstania, zaś dzień 14 września został wyznaczony na liturgiczne obchody Krzyża Świętego. Warto zaznaczyć, że w małopłockim sanktuarium na zasłonie do cudownego obrazu Matki Pocieszenie znajduje się obraz św. Heleny, która tenże Krzyż znalzła.

Trzeci wreszcie  wrześniowy akord - to dożynki. Uroczyste dziękczynienie za plony. Z uwagi, że mieszkańcy w większości są rolnikami, to inaczej być nie może. Pięknie udekorowane prezbiterium oraz teren przed kościołem wskazują na rychłe obchody dożynkowe. Wreszcie odpust Znalezienie Krzyża św. stanowi południowe radosne dziękczynienie za plony. Starostowie dożynek wraz z delegacjami z każdej wsi naszej parafii, a jest ich 23, tworzą uroczysty szereg przed kościołem. Kapłani rozpoczynają liturgię przed świątynię. Następuje poświęcenie wieńca i koszy dożynkowych i uroczyste wejście do świątyni przy śpiewie pieśni: "Plon niesiemy plon". Wielką radość i uznanie wśród parafian i pielgrzymów znajduje fakt, że kilkadziesiąt dlegacji zostaje przywutanych z darami dożynkowymi. To wielkie święto. My kapłani często podkreślamy ucząc wiernych, że kto dziękuje tym więcej otrzymuje. Tak hojnym dawcą jest nasz Bóg. Dożynki cieszą każdego, wszak bezpieczeństwo żywnościowe cieszy wszystkich zjadaczy chleba. Przysłowie mówi: „Wszyscy od myszy do Cesarza, żyja z gospodarza”.
O rolnikach bardzo pięknie powiedział Święty Jan Paweł II:
„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej czarnej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”. Bogu przez wstawiennictwo NMP Matki Pocieszenia zawierzamy co roku trud pracy rolnika.

KWIATY OD MATKI POCIESZENIA

Niedziela 15 sierpnia w tym roku to Uroczystość Wniebowzięcia, największe święto Maryjne w Kościele. Celebrowanie tego święta w małopłockiem Sanktuarium miało swoją cudowną oprawę. Godzinki oraz cztery części różańca między Mszami świętymi to już tradycja każdego święta maryjnego w Małym Płocku. Ponadto dla uwielbienia naszej kochanej Matki Pocieszenia w dowód wdzięczności za ustanowienie Sanktuarium uroczyście wykonaliśmy Magnifikat przy dźwięku dzwoneczków i dzwonów. Maryja jak mówi święta Tradycja z ciałem i duszą została wzięta do nieba, a po sobie pozostawiła kwiaty. W czasie śpiewu Magnifikat z wysokości ponad 20 metrów, ze sklepienia w prezbiterium sypaliśmy płatki róż. Jak wielu parafian i pielgrzymów mówiło, te płatki to łaski od Maryi – miłość i dobro. Oczywiście nie zabrakło poświęcenia kwiatów i ziół, które w naszej parafii zwykło się nazywać równiankami.
Tego dnia zgromadzeni wierni i pielgrzymi obchodzili cudowny obraz w wielkim ołtarzu. Wiele osób czyniło to na kolanach w pokorze, w oczach niektórych widać było łzy wzruszenia. Po obejściu wielkiego ołtarza w darze każdy otrzymał małe zdjęcie Matki Pocieszenia do portfela, gdzie przechowujemy nie tylko pieniądze, ale fotografie ukochanych nam osób. Obecność wśród nich Maryi będzie potwierdzeniem naszej miłości do niej. Wzruszające było również świadectwo osoby uzdrowionej z choroby nowotworowej z Białegostoku. W Małym Płocku Maryja czyni cuda.
Wszystko to na chwałę Matki Najświętszej, która upodobała sobie ziemię małopłocką, aby tu odbiarać uwielbienie od swoich kochanych dzieci. Te dni zawierzamy Bogu, aby większą w nas była tęsknota za niebem, abysmy częściej myśleli o niebie niż o chlebie. Maryjo – Matko Pocieszenia prowadź nas przez doczesność do szczęśliwej wieczności. Tobie wszystko zawierzamy.
Ks. Kustosz

EKSTREMALNA DROGA RÓŻAŃCOWA - 80 ROCZNICA MĘCZEŃSTWA O. MAKSYLIMLIANA Z NIEPOKALANOWA

Sanktuarium w Małym Płocku od dłuższego czasu przygotowywało się, aby jak najpiękniej uczcić Wniebowzięcie NMP. Dwa dni przebywania z niebieską Matką Maryją. W wigilię Wniebowzięcia została zorganizowana Ekstremalna Droga Różańcowa. W tym roku była to 80 rocznica męczęńskiej śmierci Ojca Maksymiliana z Niepokalanowa. Przy wystawionych relikwiach tego świętego rozpoczęła się Msza św. poprzedzona śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Konferencję wygłosił Ks. Robert wikariusz. Po Eucharystii Apel Jasnogórski z rozważaniem apelowym w wykonaniu Kustosza Sanktuarium. Później długa droga z różańcem według metody św. Ludwika de Montfort. 15 kilometrów w nocy, trochę w milczeniu, trochę ze śpiewem. Droga przez lasy, pola, łąki. Pierwsi pątnicy wracali około godziny 1.00 w nocy. Bogu przez Maryję niechaj będą dzięki, że w tej pierwszej tego typu akcji udział wzięło około 200 osób. Tyle sobota. Szliśmy razem z Maryją, która nas prowadziła i chroniła.
Niedziela to Uroczystość Wniebowzięcia, największe święto Maryjne w Kościele. Celebrowanie tego święta w małopłockiem Sanktuarium miało swoją cudowną oprawę. Godzinki oraz cztery części różańca między Mszami świętymi to już tradycja każdego święta maryjnego w Małym Płocku. Ponadto dla uwielbienia naszej kochanej Matki Pocieszenia w dowód wdzięczności za ustanowienie Sanktuarium uroczyście wykonaliśmy Magnifikat przy dźwięku dzwoneczków i dzwonów. Maryja jak mówi święta Tradycja z ciałem i duszą została wzięta do nieba, a po sobie pozostawiła kwiaty. W czasie śpiewu Magnifikat z wysokości ponad 20 metrów, ze sklepienia w prezbiterium sypaliśmy płatki róż. Jak wielu parafian i pielgrzymów mówiło, te płatki to łaski od Maryi – miłość i dobro. Oczywiście nie zabrakło poświęcenia kwiatów i ziół, które w naszej parafii zwykło się nazywać równiankami.
Tego dnia zgromadzeni wierni i pielgrzymi obchodzili cudowny obraz w wielkim ołtarzu. Wiele osób czyniło to na kolanach w pokorze, w oczach niektórych widać było łzy wzruszenia. Po obejściu wielkiego ołtarza w darze każdy otrzymał małe zdjęcie Matki Pocieszenia do portfela, gdzie przechowujemy nie tylko pieniądze, ale fotografie ukochanych nam osób. Obecność wśród nich Maryi będzie potwierdzeniem naszej miłości do niej. Wzruszające było również świadectwo osoby uzdrowionej z choroby nowotworowej z Białegostoku. W Małym Płocku Maryja czyni cuda.
Wszystko to na chwałę Matki Najświętszej, która upodobała sobie ziemię małopłocką, aby tu odbiarać uwielbienie od swoich kochanych dzieci. Te dni zawierzamy Bogu, aby większą w nas była tęsknota za niebem, abysmy częściej myśleli o niebie niż o chlebie. Maryjo – Matko Pocieszenia prowadź nas przez doczesność do szczęśliwej wieczności. Tobie wszystko zawierzamy.
Ks. Kustosz

SANKTUARIUM W MAŁYM PŁOCKU ORGANIZUJE W WIGILIĘ WNIEBOWZIĘCIA NMP

EKSTREMALNĄ DROGĘ RÓŻAŃCOWĄ - TYLKO 15KM - ZAPRASZAMY:

PROGRAM:

19.45 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

20.00 - Msza św. z konferencją Maryjną

21.00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem

21.15 - idziemy w trasę różańcową - tylko 15 kilometrów

WSZYSTKO NA CHWAŁĘ MARYI, ZAWIERZAJMY SWOJE ŻYCIE NASZEJ NAJLEPSZEJ MATCE.

MODLITEWNIK NASZEGO SANKTUARIUM - do nabycia już w Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15.08.2021.

Módlmy się… Do Matki Pocieszenia, Modlitewnik Sanktuarium w Małym Płocku”

Modlitewnik zawiera zbiór wszystkich modlitw usystematyzowanych w następującym spisie treści w ramach 14 rozdziałów. Całość mszynopisu w formacie A6 wynosi 154 stronY. Miejsce wydania – Lublin, Wydawnictwo katolickie JUT.(Jezu Ufam Tobie)

I. HISTORIA PARAFII I SANKTUARIUM
O miejscowości i parafii
O łaskami słynącym wizerunku Matki Pocieszenia
Teologia obrazu Pani Małopłockiej
Kult Matki Bożej Pocieszenia
II. PACIERZ
III. ZAWIERZENIE SIĘ MATCE BOŻEJ POCIESZENIA
IV. MODLITWA DZIĘKCZYNNA
V. MODLITWA BŁAGALNA
VI. KORONKI
VII. NOWENNY
VIII. LITANIE
IX. RÓŻANIEC WG ŚW. LUDWIKA DE MONTFORT
X. NOWENNA POMPEJAŃSKA
XI. GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP
XII. GORZKIE ŻALE
XIII. DROGA KRZYŻOWA
XIV. PIEŚNI

SŁOWO WSTĘPNE KS. BISKUPA JANUSZA STEPNOWSKIEGO
Matka Boża w czasie różnych objawień nieustannie zaprasza do modlitwy. Utworzone 2 maja 2020 roku Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku jest takim miejscem modlitwy. Parafianie i odwiedzający to małopłockie Sanktuarium pielgrzymi zatapiają się w modlitwie, przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, uczestniczą we Mszy Świętej oraz powierzają Bogu przez orędownictwo Pani Małopłockiej swoje sprawy.
Dla życia wiary każdego człowieka potrzebna jest modlitwa, a do niej potrzeba skupienia i ciszy. Człowiek poszukuje odpowiednich słów do rozmowy z Panem Bogiem. Pomocą w tym poszukiwaniu będzie ten modlitewnik. Znajdują się w nim najważniejsze modlitwy jak pacierz, różaniec, Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa. Centrum stanowią specjalne modlitwy, litanie, koronki oraz nowenny do Matki Pocieszenia, które rozbrzmiewają każdego dnia w małopłockim Sanktuarium.
Życzę, aby ten Modlitewnik pomagał każdemu człowiekowi wznosić myśli do Boga przez wstawiennictwo Matki Pocieszenia – Pani Małopłockiej. Dzięki modlitwie niechaj nasze życie będzie gorliwym wypełnieniem nakazu miłości Boga i bliźniego, aby kiedyś osiągnąć zbawienie wieczne.

Biskup Janusz Stepnowski
Łomża, dnia 29 czerwca 2021 roku
w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

 SŁOWO WSTĘPNE KS. KUSTOSZA

Tobie
Dziewico Niepokalana
Matko Pocieszenia
Pani Małopłocka
ofiaruję
ten modlitewnik
aby każde jego słowo
było kroplą balsamu
i iskrą miłości
dla wszystkich dusz odkupionych
najdroższą Krwią
Twojego Syna
Jezusa Chrystusa

Ks. Kustosz Jan Pieńkosz

PIERWSZA SOBOTA Z NIEPOKALANĄ W SANKTUARIUM W mAŁYM PŁOCKU

Uroczyste obchody pierwszych sobót miesiąca mają swój szczególny charakter w małopłockim Sanktuarium w okresie letnim: od maja do października. Związane jest to z prośbą samej Matki Najświętszej z Fatimy. Od czasu ustanowienia Sanktuarium w Małym Płocku wierni i pielgrzymi upodobali sobie te nabożeństwa bądąc posłuszni wezwaniu Matki Bożej. Nasze Sanktuarium cortaz liczniej nawiedzają małe grupy wiernych z okolic: Dobrylas, Kąty, Zbójna, Dobrzyjałowo, Kolno, Łomża, Białystok a nawet Warszawa. Wysztkich zawierzamy Matce Pocieszenia i Nadziei – Pani Małopłockiej.
Nabożeństwa mają następujący program:
18.45 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
19.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Pocieszenia – Pani Małopłockiej, Msza Święta z konferencją Maryjną
20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją jednej z tajemnic Różańca, modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała.
20.30 – Procesja Fatimska Dróżkami Różańcowymi – Niesiemy Figurę NMP oraz flagi Maryjne odmawiając jedną część Różańca
21.00 – Apel Jasnogórski oraz obejście Wielkiego Ołtarza Maryjnego

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. Przeciw Jej Dziewictwu,
3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.
WSZYSTKICH CZCICIELI MATKI POCIESZENIA SERDECZNIE ZAPRASZMY DO MAŁEGO PŁOCKA – NIECHAJ WSPÓLNOTA WIARY I MODLITWY ZBLIŻA NAS DO BOGA PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA: CZERWIEC- PAŹDZIERNIK 2021.

Sanktuarium Matki Pocieszenia - Pani Małopłockiej zaprasza na uroczyste obchody pierwszych sobót miesiąca w duchu posłuszeństwa NMP.

Niechaj nasza modlitwa wynagradza za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP oraz zbliża nas do Serca Bożego.

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup