Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP – zrzesza członków zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Członkowie należą do Okręgów i Oddziałów Związku m.in.: w miastach wojewódzkich i powiatowych (Warszawa, Łódź, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Białystok, Radom, Wrocław, Częstochowa, Ciechanów, Głowaczów, Kalisz, Kraśnik, Lidzbark Warmiński, Mały Płock, Mława, Pułtusk, Przasnysz, Wyszków, Ostrów Maz., Bemowo Piskie, Rozewie, Syców, Szczuczyn a za granicą Malmö, Wiedeń, Witebsk). Rokrocznie wzrasta ilość Oddziałow i Okręgów. Na początku 2019 roku było 19 Okręgów, 20 Oddziałow krajowych i 3 Oddziały zagraniczne.

Związek Piłsudczyków w Małym Płocku działa od 2015 roku. Siedziba znajduje się w prywatnej świetlicy obok pomnika Marszałka Józefa Piłsuskiego przy ul. Potocznego w Małym Płocku. Związek jest zarejestrowany jako Stowarzyszenie. Skupia około 20 osób. Z prywatnych środków został wzniesiony pomnik na 100 – lecie odzyskania Niepodległości w 2018 roku. Natomiast na 100 – lecie Cudu nad Wisłą Związek postawił wielką Kolumnę Patriotyczną z Orłem Polski tamtego okresu. Kilka razu w roku przy w/w monumentach organizowane są różne uroczystości we współpracy z naszą parafią w Małym Płocku, dzięki życzliwości proboszcza. Prezesem Związku Piłsudczyków w Małym Płocku od czasu jego powstania jest P. Jan Zieliński. Związek jest niezależny od parafii, ale prowadzi z parfią ścisłą, bardzo dobrą współpracę.

Do 1998 r. Związek, działał pod nazwą Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego (TPJP). 
TPJP powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy WP.

W dniu 10.12.1988r. odbył się I Walny Zjazd na którym wybrano władze stowarzyszenia.
Uchwałą ZG TPJP z dn. 23 września 1989 r. powołano redakcję organu prasowego Stowarzyszenia „PIŁSUDCZYK”, który początkowo wydawany był jako biuletyn, a od 1994r. przyjął formę kwartalnika społeczno--historycznego. Do 2019 roku wydano 75 numerów pisma.
TPJP posiadał własny sztandar i odznakę z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego. Uroczyste poświęcenie Sztandaru odbyło się dn. 25 kwietnia 1993 r. w Katedrze Polowej WP z udziałem córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej.

Celami statutowymi Towarzystwa, które również zostały przyjęte w Statucie ZPRP TPJP  było: propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszych patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.

W preambule deklaracji programowej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego ( Związek Piłsudskiego RP), (następnie ZPRP TPJP) zapisano:
- Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas miłość do Człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej Niepodległości naród doprowadził.  Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla pokoleń Polaków.
- Jesteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i elit politycznych.
- Jesteśmy Piłsudczykami. Tak jak On dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię.

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup