Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

29 czerwca 2013r. do parafii został wprowadzony nowy proboszcz – ks. kan. dr Jan Pieńkosz. Z chwilą objęcia stanowiska, zatroszczył się on o stan fizyczny wszystkich budynków kościelnych, oraz jego otoczenia.

Dzięki dobrej wspólpracy i trosce Parafian i Pielgrzymów wykonano następujące prace od 2013 roku:
- remont generalny wnętrza całej plebanii,
- generalny remont wikariatu,
- remont kuchni i łazienki w organistówce,
- generalne prace porządkowe na cmentarzu grzebalnym - likwidacja dzikich wysypisk spomiędzy grobów oraz spod parkanu,
- wybudowanie nowego śmietnika przy cmentarzu grzebalnym,
- wycinka drzew na cmentarzu grzebalnym oraz przykościelnym,
- remont zakrystii oraz kaplicy św. Jana Pawła II,
- renowacja starego ołtarza w kaplicy św. Jana Pawła II,
- położenie kostki "starobruk" przed plebanią,
- remont piwnic plebanii - urządznie łazienek dla parafian,
- osuszenie fundamentów i ścian, drenaż terenu przy kościele, odwodnienie kościoła,
- wykonanie elewacji zewnętrznej całego kościoła,
- położenie granitu na schodach do dzwonnicy oraz do kaplicy św. Jana Pawła II,
- wymiana dachu na zakrystiach, malowanie dachu na całym kościele,
- wymiana rynien na całym kościele,
- wymiana okien na aluminiowe w zakrystii oraz kaplicy św. Jana Pawła II,
- wymiana dwoje drewnianych drzwi od strony kaplicy,
- renowacja drzwi głównych kościoła oraz drzwi do dzwonnicy,
- wymiana wielkich okien na całym kościele,
- Wstawienie nowych witraży z fundacji Parafian,
- wykonanie illuminacji zewnętrznej bryły kościoła,
- nowa instalacja elektryczna na strychu kościoła,
- poprawienie instalacji elektrycznej wewnątrz kościoła,
- illuminacja wewnątrz prezbiterium kościoła,
- dzwony elektroniczne na wieżach koscioła,
- dwa nowe projektory do wyświetlania pieśni firmy TUGAL,
- instalacja minitoringu wokół kościoła i plebanii oraz wewnątrz kościoła,
- położenie nowych chodników z kostki "starobruk" wokół kościoła,
- remont generalny elewacji zewnętrzej plebanii oraz tzw. katowni przed plebanią,
- wykonanie dwóch nowych ołtarzy przy filarach: Miłosierdzia Bożego oraz Przemienienia Pańskiego,
- wykonanie dwóch nowych konfesjonałów,
- renowacja XVIII wiecznego obrazu Matki Pocieszenia - Pani Małopłockiej,
- renowacja XVIII wiecznego krzyża Chrystusa Pana,
- wykonanie nowej nastawy ołtarza trydenckiego - (przy tabernakulum)
- wykonanie zabudowy mechanicznej do obrazu Pani Małopłockiej wraz z nadudową drewnianą,
- wykonanie dwóch nowych ołtarzy w transepcie kościoła: Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Chrystusa Ukrzyżowanego,
- nagłośnienie placu przykościelnego wokół świątyni,
- wzniesienie kolumny z Maryją Niepokalaną
- pobudowanie Karawaki – Krzyża epidemicznego,
- wykopanie źródełka za prezbiterium kościoła,
- nowa Golgota na tzw. wielkich schodach przed głównym wejściem,
- nowe miejsce przewodniczenia oraz wielka chrzcielnica
- zakup różnego sprzętu liturgicznego oraz szat liturgicznych,

PLANY NA NAJBLIŻSZE LATA, JEŚLI BÓG POZWOLI:karavaka
- malowanie kościoła wewnątrz – polichromia
- wykonanie stalli w prezbiterium
- rozbudowanie otoczenia przy źródełku
- Dróżki różańcowe
- Droga Krzyżowa w plenerze
- zorganizowanie kaplicy oraz domu pielgrzyma

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup