Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Maryja4

Modlitwa przygotowania do rekolekcji wielkopostnych przed ustanowieniem Sanktuarium Matki Pocieszenia – Pani Małopłockiej

Wszechmogący wieczny Boże wielbimy Cię w św. Ludwiku – Marii – gorliwym czcicielu Maryi, którego relikwie sprowadzamy do naszej parafii. Prosimy o błogosławione owoce rekolekcji wielkopostnych.

Pokornie prosimy, abyśmy byli wiernymi czcicielami Najświętszej Maryi Dziewicy, abyśmy naśladując jej cnoty stanowili wspólnotę całkowicie zawierzoną Tobie o Maryjo - TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ MARYJO!

Przygotowując się do ustanowienia Sanktuarium Matki Pocieszenia – Pani Małopłockiej, prosimy, aby nasza parafia stała się rzeczywistym Królestwem miłości i pokoju. Najświętsza Maryjo Dziewico, udziel naszej parafii łaski mądrości Bożej i przyjmij nas do grona tych, których kochasz, pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak swoje dzieci i wierne sługi. Prosimy o łaskę dobrego życia i dobrej śmierci oraz kiedyś o życie wieczne w Królestwie Niebieskim, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Pod Twoją obronę…

Matko Pocieszenia – Pani Małopłocka: módl się za nami (x3)

 

NOWENNA DO MATKI POCIESZENIA - PANI MAŁOPŁOCKIEJ

Pieśń Maryjna: Witaj Małopłocka Matko Jedyna...

Maryjo, Pani Małopłocka, Matko Boga i ludzi, oto dzisiaj w sposób szczególny oddaję się Tobie w macierzyńską opiekę i obieram Ciebie za Opiekunkę i Przewodniczkę w drodze do Ojca Niebieskiego. W trudzie pogłębiania przyjaźni z Bogiem wypraszaj mi u swego Syna, Jezusa Chrystusa, niezbędne łaski. W chwilach utrapień, doświadczeń i prób przybądź mi z matczyną pomocą. Spraw, abym Cię kiedyś ujrzał w niebie, dziękując za Twoje wstawiennictwo zanoszone do Twego Syna za mną podczas mojej doczesnej pielgrzymki na ziemi. Amen.

Śpiew: Pod Twoją obronę…

Celebrans odczytuje z kartek prywatne prośby i podziękowania:

Matko Pocieszenia - Pani Małopłocka, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy teraz do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych:

SKIERUJMY TERAZ DO MARYI WEZWANIA BŁAGALNE:

POWTARZAMY: Błagamy Cię, Pani Małopłocka,
Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb nowennowych naszych.

SKIERUJMY TERAZ DO MARYI NASZE PODZIĘKOWANIA:

POWTARZAMY: Dziękujemy Ci, Pani Małopłocka,

Za wysłuchanych w kłopotach życia,

Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,

Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za wyrwanych z zasadzek szatańskich,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Boże, któryś od wieków wsławił Maryję, Matkę Twojego Syna, w jej wizerunku Pani Małopłockiej, spraw łaskawie, aby wypraszała nam niezbędne łaski u Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń Maryjna: Ze wzgórz małopłockich rozlega się dzwon...

PANI I MATKO NASZA RAZEM Z TOBĄ CZEŚĆ ODDAJĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ:

1. Cześć Ci oddaję z całego serca, o Matko Pocieszenia – Pani Małopłocka, jako Córce Ojca Przedwiecznego, i poświęcam Ci duszę swoją ze wszystkimi jej władzami:

Zdrowaś Maryjo…

2. Cześć Ci oddaję z całego serca, o Matko Pocieszenia – Pani Małopłocka, jako Matce Jednorodzonego Syna Bożego, i poświęcam Ci ciało swoje ze wszystkimi jego zmysłami:

Zdrowaś Maryjo..

3. Cześć Ci oddaję z całego serca, o Matko Pocieszenia – Pani Małopłocka, jako umiłowanej Oblubienicy Ducha Świętego, i poświęcam Ci serce swoje ze wszystkimi jego uczuciami; błagam Cię przy tym, abyś mi u Trójcy Przenajświętszej wyjednała wszystkie środki do zbawienia potrzebne.

Zdrowaś Maryjo…

 

Atk oddania się w opiekę Matce Pocieszenia - Pani Małopłockiej:

Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza. Wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież, niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim Niepokalanym Sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia – Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen.

Nowenna odmawiana w Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku.

 Strona 2 small

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

• Kyrie, elejson
• Chryste, elejson
• Kyrie, elejson
• Chryste, usłysz nas
• Chryste, wysłuchaj nas
• Ojcze Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!
• Synu, Dawco pokoju,
• Duchu Pocieszycielu,• Święta Maryjo, Matko nadziei naszej,

pociesz nas!
• Święta Maryjo, Matko naszej drogi,
• Święta Maryjo, Matko Bożego światła,
• Pełnio Izraela,
• Przepowiednio naszych czasów,
• Jutrzenko nowego świata,
• Matko Boża,
• Matko Mesjasza Wybawcy,
• Matko Odkupionych,
• Matko wszystkich narodów,
• Dziewico milcząca,
• Dziewico słuchająca,
• Dziewico wielbiąca Boga,
• Służebnico Pańska,
• Służebnico Słowa,
• Służebnico odkupienia,
• Służebnico Wybranych,
• Uczennico Chrystusa,
• Świadku Ewangelii,
• Siostro ludzi,
• Początku Kościoła,
• Matko Kościoła,
• Obrazie Kościoła,
• Maryjo, błogosławiona między niewiastami,
• Maryjo, wielkości kobiety,
• Niewiasto wierna w oczekiwaniu,
• Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu,
• Niewiasto wierna pielgrzymowaniu,
• Niewiasto wierna pod krzyżem,
• Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania,
• Klejnocie Zesłania Ducha Świętego,
• Gwiazdo ewangelizacji,
• Obecnością jaśniejąca,
• Na modlitwie trwająca,
• Otwarta na wołanie nasze,
• Obecnością nas wspomagająca,
• Nadziejo ubogich,
• Ufności pokornych,
• Podporo wzgardzonych,
• Ukojenie uciśnionych,
• Obrono niewinnych,
• Odwago prześladowanych,
• Otucho wygnańców,
• Wołająca o wolność,
• Jednocząca nas wszystkich,
• Głosząca pokój narodom,
• Znaku matczynego oblicza Boga,
• Znaku bliskości Ojca,
• Znaku miłosierdzia Syna,
• Znaku działania Ducha Świętego,
• Chryste, władco historii, zmiłuj się nad nami!
• Chryste, Zbawicielu człowieka,
• Chryste, nadziejo stworzenia,

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W: pomocą w uciskach i smutku..
K: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę Pocieszenia – Panią Małopłocką. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Oracja do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Pocieszenie Świata,
Pocieszenie nasze po Bogu największe,
Pocieszenie strapionych,
Pocieszenie płaczących,
Pocieszenie opuszczonych,
Pocieszenie nędznych,
Pocieszenie wygnańców,
Pocieszenie żywych i umarłych,
Pocieszenie przyjaciół Bożych,
Pociecho jedyna grzeszników,
Pociecho rozpaczających,
Pocieszycielko najświętsza,
Pocieszycielko najłaskawsza,
Pocieszycielko ubogich,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Pocieszycielko najlitościwsza chorych,
Pocieszycielko serc naszych,
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych ,
Pocieszycielko nasza,
Pocieszycielko bez zmazy poczęta,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
K. Módlmy się: Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jako narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

 

PIEŚNI

 

1. Ze wzgórz małopłockich
rozlega się dzwon,
gdzie Pani Mazowsza
łaskawy ma tron.

Ave ave ave Maryja
Małopłocka Panno Maryja

2. Panujesz od wieków
wśród pól, lasów, chat.
Pragniemy być z Tobą
trafiając w Twój ślad

Ave ave ave Maryja
Małopłocka Panno Maryja

3. O Panno Przeczysta
Bądź Matką ziemi tej.
Wysłuchaj nasze prośby
hołd od nas przyjąć chciej.

Ave ave ave Maryja
Małopłocka Panno Maryja

 

Witaj Małopłocka
Matko Jedyna
Uproś nam łaskę
u Twego Syna.
Witaj, witaj Niepokalana,
Witaj, witaj Matko kochana

„Maloplocka nasza piekna Pani, do Ciebie dzieci swój zanoszą głos.
O łaski pełna, Tys błogosławiona!
Matko Najczystsza, pobłogosław nam.

Ty nas wspierasz w naszym życiu, trudzie.
Do Ciebie serca otwieramy dzis.
Jestes Najczystsza, nasza Matka, Droga.
Prosimy wzmacniaj zawsze dzieci Swe.

Maloplocka w Twoim Obliczu, chcemy zanuzyc całe życie swe, nasze rodziny, prace i Ojczyznę.
Ty nas poprowadź, ześlij Łaski Swe.
Oblubienico Ducha Świetego, Krynico Zdroju kochamy Cie.
W Twoim Synu nowo odkupieni, oczyszczaj myśli, serca dzieci Swych.”

Słowa i muzyka: Anna Daria Chojnowska

  

Matko Pocieszenia nieba, ziemi Pani,
Tobie my grzesznicy serca niesiem w dani.
I w opiekę się oddajem
Starych ojców obyczajem,
Hołd Ci niesiem uwielbienia

Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas!
Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,
Uproś nam u Syna łaskę i otuchę.
Ucz nas szukać Bożej woli
W każdej sprawie, w każdej doli;
I na straży stój sumienia,

Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas!
Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia,
Od powietrza, wojny, ognia i przednowia,
O przeżegnaj, jak kraj długi,
Nasze prace, nasze pługi;
Ustrzeż bytu i imienia,

Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.
Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze,
Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze,
Wiarę ojców, miłość matek,
I niewinność ratuj dziatek;
Wśród niewiary i zgorszenia

Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.
Matko Pocieszenia, niby żywe łany,
Do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany.
Złącz miłością, dwory, chaty,
Wsie i miasta i warsztaty;
Usuń waśnie, rozdwojenia,
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

 

MAŁOPŁOCKA PANI

Małopłocka Pani, strojna koron blaskiem,
Pocieszenia Matko, uproś wszystkie łaski,

Małopłocka Pani, trzymasz Boga w dłoni,
Złącz miłością serca, ocal jedność rodzin,
Małopłocka Pani, Boża Matko święta,
Chroń przed straszną śmiercią, polskie niemowlęta.
Małopłocka Pani, osusz łzy i troski,
W serca polskich matek, promyk wlej radości.
Małopłocka Pani, tyś zdeptała węża,
Naucz mężnej wiary tłum polskiego męża.
Małopłocka Pani, ty wypraszasz łaskę,
Otocz młode serca swej opieki płaszczem.
Małopłocka Pani, smutna matko ludzi,
Niech ci miłość nasza bólu cień rozchmurzy.

 /Autor: Ks. Stanisław Szmidt SDB/

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup