Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W MAŁYM PŁOCKU:

Dnia 6 marca 2022 roku w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu wprowadziliśmy do Naszej Świętyni Dostojne Relikwie Krzyża Chrystusowego. Konferencję okolicznościowa wygłosił Ks. Mariusz szulc - Dyrektor Radia Nadzieja.

Teraz trochę historii jak doszło do tego, że dzisiaj mamy w Małym Płocku relikwie z Krzyża sprzed 2000 lat, na którym był ukrzyżowany Jezus Chrystus, nasz Zabawiciel. Relikwie Krzyża świętego stanowią największą świętość świata chrześcijańskiego. Krzyż święty odnalazła św. Helena dnia 14 września 325 roku w Jerozolimie. Flawia Julia Helena była żoną cesarza Konstancjusza I Chlorusa i matką cesarza Konstantyna Wielkiego. Była poganką, zaś nawróciła się na chrześcijaństwo w 312 roku, rok przed słynnym Edyktem Mediolańskim, który dawał wolność wszystkim wyznawcom Chrystusa – Edykt podpisano w 313 roku. Dawał on wolność religijną wyznawcom Chrystusa. Był też autorem wielu zmian inspirowanych Ewangelią: zakaz walk gladiatorów, zakaz kary śmierci przez ukrzyżowanie, zakaz wypalania znaków na czołach niewolników, możliwość wyzwalania niewolników, niedziela dniem świętym i wolnym od pracy.

Zgodnie z zapowiedzią Chrystusa Pana Jerozolima została całkowiecie zniszczona w roku 70 przez rzymskie oddziały Tytusa, które stłumiło pierwsze Powstanie Żydowskie. Żołnierze XII legionu zburzyli wtedy świątynię Jerozolimską. Miasto legło w gruzach. W roku 132 po stłumionym, drugim powstaniu żydowskim, została utworzona nowa prowincja Rzymu – Palestyna. Pomimo tak szybkich zmian w Jerozolimie żywa była pamięć o męce Chrystusa i jej materialnych śladach. Być może dlatego, że po męce Chrystusa przez pewien czas na czele gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie stali krewni Jezusa Chrystusa. Byli to Szymon i Jakub. Jeszcze do 149 roku ostatnim judeochrześcijańskim biskupem był Judasz Cyrakius spokrewniony z rodziną Chrystusa Pana.
Słysząc te opowieści, cesarz Konstantyn postanowił odszukać reliwkie, a przede wszystkim zaś odkopać miejsce kaźni i grobowiec Jezusa. Z tą właśnie misją wysłał do Jerozolimy swoją matkę Flawię Julię Helenę. Jej wyprawa jest opisana przez wielu historyków. W Jerozilimie Helena nadzorowała prace wykopaliskowe. Udało się odnaleźć trzy krzyże wraz z trzema gwoździami niedaleko Golgoty, czyli Wzgurza Czaszek. Dość szybko Helena i jej doradcy stwierdzili autentyczność Krzyża Chrystusa oraz krzyży dwóch łotrów. Było to dokładnie 14 września 325 roku.
Identyfikacja Krzyża Prawdziwego była możliwa dzięki Titulusowi – czyli drewnianej tabliczce z imieniem Sakazańca. Krzyż Jezusa opatrzony był tabliczką z podaniem winy Skazańca - Jezus Nazarańczyk Król Żydowski – był to napis w trzech językach: hebrajskim, greckim i łacińskim.

Na koniec wiersz Pani Elżbiety Szumowskiej napisany na tę okoliczność:

Krzyż Jezusa, symbol wiary, trudnej drogi i cierpienia. Krzyż Jezusa w głównej nawie zmusza ludzi do myślenia.
Z krzyżem wiąże się historia, naszych dziejów, męki Pana. Krzyż ugina swą potęgą, zatwardziałe też kolana.
Moc jest jego przeogromna, choć nie każdy to dostrzega. Wielka łaska i nadzieja płynie z niego na człowieka.
Na wymownym krzyża znaku, pełnię wiary Jezus głosi. Wzbudza w wiernych zaufanie i zbawienie im przynosi.
Święty krzyż, chwalebne drzewo w małopłockich progach gości. W relikwiarzu umieszczony, będzie uczył nas miłości.
Dziś wybrzmiewa radość wielka, licznie się zebrały dziatki. Żeby chwałę oddać Panu, w Sanktuarium naszej Matki.

BOGU PRZEZ MARYJĘ NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA TAK DOSTOJNE RELIKWIE DLA NASZEGO SANKTUARIUM.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA PANI MAŁOPŁOCKIEJ © All Rights Reserved.

 
Realizacja: CEM SpesMediaGroup